Xy

Beeld voor de Rijksuniversiteit Groningen,
in het kader van de lustrumverbeelding 2009 (zie 'Links Xy'), 
hoek Oosterstraat/ Antonius Deusinglaan
Groningen
Animatie y
klik op >


Animatie X
klik op >

Animatie Xy
klik op >